Toimintakertomukset 2012 – 2016

Toiminta

Toimintakertomus vuodelta 2016                         

Jäsenistö

Jäsenmäärä säilyi ennallaan eli oli koko vuoden 23. Kaikki ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Yhdistys onkin suurin niistä puolueosastoista Helsingissä, joissa kaikki ovat hoitaneet jäsenmaksunsa.

Johtokunta

Matti Simola, puheenjohtaja; Anneli Temmes, varapuheenjohtaja; Irmeli Ahola, sihteeri; Liisa Määttänen, rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja; sekä jäsenet Orlando Molina, Seija Paunio-Grönholm ja Erkki Pitkänen. Toiminnantarkastajana toimi Eija Esko.

Edustus piirissä ja naispiirissä sekä puolueäänestykset

Piirikokousedustaja: Matti Simola ja varalla Anneli Temmes. Naispiirikokousedustaja: Irmeli Ahola ja varalla Tanja Sippola-Alho; naispiirin varapuheenjohtajana Irmeli Ahola, joka toimi myös Helsingin kotien puolesta ry:n puheenjohtajana.

Kaupungin luottamustehtävät

Irmeli Ahola, kaupunginmuseon johtokunta ja Seija Paunio-Grönholm, veteraaniasioiden neuvottelukunta. Irmeli Ahola oli ehdolla puolueäänestyksissä ja piirikokous nimesi hänet kunnallisvaaliehdokkaaksi vuoden 2017 vaaleihin.

Kokoukset

Maaliskuun kokouksessa  alustajana oli kansanedustaja Erkki Tuomioja, joka piti poliittisen tilannekatsauksen ja kevätvuosikokouksessa SONK:n varapuheenjohtaja Elisa Gebhard. aiheena sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Syyskuussa Marjatta Havunta kertoi Saksassa (Frankenwartenissa) pidetystä Suomea koskeneesta (kriisistä nousuun ja takaisin) kokouksesta. Syysvuosikokouksessa alustajana oli Demokraatin päätoimittaja Mikko Salmi. Kokoukset on pidetty ravintola Zinnkellerissä. Näiden kokousten lisäksi johtokunta kokoontui kaksi kertaa (toinen oli nettikokous).  Lisäksi osallistuttiin yhteiskokoukseen työväentalolla Sos.dem. lakimiesten ja Yhteiskuntapoliittisen sos.dem. yhdistyksen kanssa, aiheena tuomioistuinuudistus, alustajana Kari Kiesiläinen oikeusministeriöstä.

Yhteistyö

Yhdistyksellä on ollut kokousyhteistyötä Sos.dem. lakimiesten kanssa, Tällä tavalla on saatu kohtuullinen määrä kuulijoita alustuksille. Vuoden aikana pidettiin yksi eteläisten sos.dem. yhdistysten neuvottelutilaisuus piirin varapuheenjohtaja Timo Kontion johdolla (mukana Hakaniemi, Kallio, Kruununhaka, Lauttasaari ja Töölö).

Tiedotus

Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kertaa. Nettiringissä olevat saivat ne sähköpostilla ja muille lähetettiin kirjepostin välityksellä. Nettiringissä oleville on lähetetty tärkeimpiä kunnallisia asioita tiedoksi piirin stadindemarit – keskustelupalstan pohjalta. Nettisivulla on julkaistu kokouskutsut, jäsenkirjeet, kertomukset ja suunnitelmat, kokousselostuksia, valokuvia sekä joitakin yleisiä poliittisia kirjoituksia.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja tilanne on suunnilleen ennallaan. Vuoden lopussa rahaa oli 382,28 euroa

TOIMINTAKERTOMUS 2015

Jäsenistö

Vuoden aikana yhdistyksestä erosi kaksi jäsentä ja uusia jäseniä tuli yksi (Katajanokalta), joten jäsenmäärä väheni yhdellä ja oli vuoden lopussa 23.

Johtokunta

Matti Simola, puheenjohtaja, Irmeli Ahola, varapuheenjohtaja ja sihteeri, Liisa Määttänen, rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja, sekä jäsenet Orlando Molina, Seija Paunio-Grönholm, Erkki Pitkänen ja Anneli Temmes. Toiminnantarkastaja: Eija Esko.

Edustus piirissä ja naispiirissä

Piirikokousedustaja: Matti Simola, varalla Irmeli Ahola. Naispiirikokousedustaja: Tanja Sippola-Alho, varalla Irmeli Ahola, naispiirin piiritoimikunnan varapuheenjohtaja Irmeli Ahola, joka toimi myös naispiirin seuraajajäsenenä Helsingin sos.dem. piirin piirihallituksessa. Irmeli Ahola toimi myös Helsingin kotien puolesta ry:n puheenjohtajana.

Kaupungin luottamustehtävät

Irmeli Ahola, kaupunginmuseon johtokunta ja Seija Paunio-Grönholm, veteraaniasioiden neuvottelukunta.

Valtakunnalliset tehtävät

Tanja Sippola-Alho toimi ministeri Piia Viitasen erityisavustajana ympäristöministeriön asioissa edellisen (Aleksander Stubbin) hallituksen aikana.

Kokoukset

Kevätvuosikokouksessa Zinnkellerissä alustajana oli kaupunginvaltuutettu, professori Pentti Arajärvi, joka oli myös ehdolla eduskuntaan. Syysvuosikokouksessa puheenjohtaja piti lyhyen alustuksen koska kansanedustaja Erkki Tuomioja oli sairastunut ja estynyt saapumasta kokoukseen. Lokakuun kokouksessa alustajana oli piirin puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Pilvi Torsti. Näihin kokouksiin osallistuivat myös Sos.dem. lakimiesten jäsenet. Tämän lisäksi pidettiin kaksi yleiskokousta, toinen helmikuussa työväenliikkeen kirjastossa ja toinen toukokuussa Kirjalla, näissä keskusteltiin yleisesti politiikasta ja toiminnasta.  Tammikuussa osallistuttiin Sos.dem. lakimiesten järjestämään kokoukseen, jossa alustajana oli STTK:n entinen puheenjohtaja Mikko Mäenpää. Avoimia johtokunnan kokouksia oli lisäksi kaksi.

Lokakuun kokouksessa esitettiin vahvasti Pilvi Torstille, että Kruunusiltojen jatko ei saa kulkea Kruununhaan kautta. Torsti vakuutti, että reitti tulee kulkemaan Hakaniemen kautta.

Yhteistyö

Yhdistyksellä on ollut siis kokousyhteistyötä Sos.dem. lakimiesten kanssa, Tällä tavalla on saatu kohtuullinen määrä kuulijoita alustuksille. Vuoden aikana pidettiin yksi eteläisten sos.dem. yhdistysten neuvottelutilaisuus (mukana Eira, Hakaniemi, Kallio, Kruununhaka, Lauttasaari ja Töölö) piiritoimistossa, joka vielä silloin sijaitsi vanhassa puoluetalossa.

Vaalit

Eduskuntavaalit olivat 19.4.  Yhdistyksellä ei ollut nimikkoehdokasta vaan jäsenet osallistuivat eri ehdokkaiden vaalityöhön. SDP sai toiminta-alueella äänistä 9.7 %, tappiota 1,2 % -yksikköä. Kruununhaan A-äänestysalueella kannatus oli 8,5 % ja B-alueella 8,7 % sekä Katajanokalla 11,8 %. SDP:n ehdokkaista eniten ääniä sai Erkki Tuomioja (222), seuraavina Eero Heinäluoma (97) ja Nasima Razmyar (89).

Tiedotus

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kertaa. Nettiringissä olevat saivat ne sähköpostilla ja muille lähetettiin kirjepostin välityksellä. Nettiringissä oleville on lähetetty tärkeimpiä kunnallisia asioita tiedoksi piirin stadindemarit – keskustelupalstan pohjalta. Nettisivulla on julkaistu kokouskutsut, jäsenkirjeet, kertomukset ja suunnitelmat, kokousselostuksia, valokuvia sekä joitakin yleisiä poliittisia kirjoituksia, mm. miten Helsingistä tulisi punainen. Nettisivu tulee maksulliseksi vuodesta 2016 alkaen, yhdistys päätti ostaa käyttöoikeuden tarjoushinnalla tulevaksi vuodeksi.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja tilanne on suunnilleen ennallaan.

 

Kruunuhaan Sos. -dem. Yhdistys ry.

Vuoden 2014 toimintakertomus

Jäsenistö: Vuoden aikana poistui keskuudestamme kaksi yhdistyksen jäsentä ja koska uusia jäseniä ei ole tullut, niin jäsenmäärä väheni kahdella. Vuoden lopussa jäseniä oli 24.

Kunniajäsenyys: SDP:n puoluekokous nimesi yhdistyksen aiemman puheenjohtajan Seija Paunio-Grönholmin puolueen kunniajäseneksi Seinäjoella pidetyssä kokouksessa.

Johtokunta: Matti Simola, puheenjohtaja, Erkki Pitkänen varapuheenjohtaja, Irmeli Ahola, sihteeri, Liisa Määttänen, rahastonhoitaja, jäsenasioiden hoitaja, sekä jäsenet Orlando Molina, Seija Paunio-Grönholm, Tanja Sippola-Alho, Anneli Temmes ja Jani Vikman. Toiminnantarkastaja: Eija Esko.

Piirikokousedustajat: Irmeli Ahola ja Matti Simola, varalla Erkki Pitkänen ja Jani Vikman. Naispiirikokousedustaja: Tanja Sippola-Alho, varalla Irmeli Ahola, piiritoimikunnan jäsen Irmeli Ahola, joka toimi myös naispiirin seuraajajäsenenä Helsingin sos.dem.piirin piirihallituksessa.

Kaupungin luottamustehtävät: Irmeli Ahola, kaupunginmuseon johtokunta ja Seija Paunio-Grönholm, veteraaniasioiden neuvottelukunta.

Jäsenäänestyksissä ovat olleet mukana Irmeli Ahola (puoluekokousedustajat ja kansanedustajaehdokkaat) sekä Jani Vikman (puoluekokousedustajat). Kumpikaan ei tullut valituksi.

Kokoukset: kevätvuosikokouksessa Zinnkellerissä alustajana oli kansanedustaja Ilkka Kantola ja syysvuosikokouksessa Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen. Vuoden aikana pidettiin lisäksi kaksi yhdistyksen kokousta, toisessa alustajana Tanja Sippola-Alho. Sos.dem.lakimiesten kanssa keskusteltiin vielä kaupunkikulttuurista apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen alustuksen pohjalta. Johtokunnan kokouksia oli kolme.

Vaalit: EU-vaalit olivat toukokuussa, yhdistyksellä ei ollut nimikkoehdokasta vaan jäsenet osallistuivat eri ehdokkaiden vaalityöhön. Seurakuntavaaleissa Irmeli Ahola oli ehdokkaana Kallion seurakunnassa.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kertaa. Nettiringissä olevat saivat ne sähköpostilla ja muille lähetettiin kirjepostin välityksellä. Nettiringissä oleville on lähetetty tärkeimpiä kunnallisia asioita tiedoksi piirin stadindemarit – keskustelupalstan pohjalta. Nettisivulla on julkaistu kokouskutsut, jäsenkirjeet, kokousselostuksia sekä esim. kirjaesittelyjä (Väinö Voionmaa, Helsinki punaiseksi).

Yhdistyksen jäsen Tanja Sippola-Alho nimitettiin ministeri Pia Viitasen erityisavustajaksi ympäristöministeriön asioissa.

Kruununhaassa käytyihin asukaskeskusteluihin ovat osallistuneet ainakin Sirkka Airamaa-Simola, Seija Paunio-Grönholm ja Leena Tuominen.

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja tilanne on suunnilleen ennallaan.

 

uoden 2013 toimintakertomus (luonnos)

Jäsenistö on tärkein voimavaramme. Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden lopussa 26. Kaikki maksoivat jäsenmaksunsa, joten meillä on edelleen kaksi piirikokousedustajaa. Yhdistyksen vanhin jäsen Pertti Salonen kuoli keväällä ja yksi jäsen siirtyi toiseen yhdistykseen, näin jäsenmäärä väheni kahdella.

Johtokunta 2013: Matti Simola, puheenjohtaja, Erkki Pitkänen varapuheenjohtaja, Irmeli Ahola, sihteeri, Liisa Määttänen, rahastonhoitaja, jäsenasioiden hoitaja, sekä jäsenet Orlando Molina, Seija Paunio-Grönholm, Tanja Sippola-Alho ja Jani Vikman.            Toiminnantarkastaja: Eija Esko.                                                                                Piirikokousedustajat: Irmeli Ahola ja Matti Simola, varalla Erkki Pitkänen ja Jani Vikman. Naispiirikokousedustaja: Tanja Sippola-Alho, varalla Irmeli Ahola, piiritoimikunnan varajäsen Irmeli Ahola Ahola                                                                       Kaupungin luottamustehtävät: Irmeli Ahola, kaupunginmuseon johtokunta ja Seija Paunio-Grönholm, veteraaniasioiden neuvottelukunta.

Kokoukset: 26.2. oli yhteinen kokous Sos.dem. lakimiesten kanssa ja aiheena oli kaupunki-politiikka, alustaja Kauko Aronen Kaupunkiliitosta. Kevätkokous oli maaliskuussa Zinnkellerissä, alustajana samassa talossa asuva VATT:n ylijohtaja Juhana Vartiainen aiheena kestävyysvaje, työvoiman tarjonta ja kysyntä sekä muut ajankohtaiset taloudelliset kysymykset. Toukokuussa Kirjalla maaneuvos Jussi-Pekka Alanen alusti metropolikysymyksestä. Syksyllä lokakuussa jatkettiin Kirjan talossa ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori jatkoi talouspolitiikasta. Syysvuosikokoukseen tuli ensimmäisen kerran yhdistyksen historiassa paikalle SDP:n puoluesihteeri. Reijo Paananen kertoi ajankohtaisista poliittisista asioista. Puoluesihteeriä oli yritetty saada yhdistyksen kokouksiin Kalevi Sorsan ajoista alkaen, mutta tähän saakka onnistumatta. Tässä kokouksessa oli 13 osanottajaa. Avoimia johtokunnan kokouksia pidettiin tammi- ja elokuussa lähinnä toiminnan suunnittelun merkeissä.  Yhdistys osallistui loppuvuonna työväentalolla pidetyn keskustelutilaisuuden järjestämiseen Sos.dem. lakimiesten ja eräiden muiden kantakaupungin yhdistysten kanssa. Aiheena oli fasismin lumous, mistä alusti samannimisen kirjan kirjoittanut emeritusprofessori Tarmo Kunnas. Tässä tilaisuudessa oli yli 70 osanottajaa ja puheenjohtajana toimi piirin puheenjohtaja.

Jäsenkirjeitä lähetettiin 5 kertaa. Nettiringissä olevat saivat ne sähköpostilla ja muille lähetettiin kirjepostin välityksellä. Nettiringissä oleville on lähetetty kaupunginhallituksen esityslistat sekä tärkeimpiä kunnallisia asioita tiedoksi piirin stadindemarit – keskustelupalstan pohjalta. Nettisivulla on julkaistu kokouskutsut, jäsenkirjeet, kokousselostuksia sekä joitakin ajankohtaisia kirjoituksia, mm. Kruununhaan barrikadimaisterista, puolueen hajottajasta, metropolikysymyksestä, ministerien kierrätyksestä, Guggenheimin taiteesta sekä valokuvia kokouksista ja Kruununhaan maisemista.

Kruununhaassa käytyihin asukaskeskusteluihin on osallistuttu ja niissä ovat puheenvuoroja käyttäneet ainakin Seija Paunio-Grönholm ja Sirkka Airamaa-Simola. Heidän sekä muiden jäsenten (ynnä lukuisten kruununhakalaisten) ponnistuksista huolimatta bussilinjoja koskeviin päätöksiin ei ole saatu tarvittavia parannuksia.

Vuonna 2013 ei ollut vaaleja, eikä muutenkaan merkittävästi yhdistyksen varoja vaatineita tilaisuuksia, joten yhdistyksen taloudellinen tilanne on lievästi kohentunut vuoden aikana.

 

Kruunuhaan Sos. -dem. Yhdistys ry.

Vuoden 2012 toimintakertomus

Jäsenistömme on meidän tärkein voimavaramme. Kaikki yhdistyksemme 28 jäsentä olivat äänioikeutettuja.

Yhdistyksen johtokunta 2012: Sirkka Airamaa-Simola, puheenjohtaja, piirikokousedustaja, Seija Paunio-Grönholm, varapuheenjohtaja, kansainvälisten asioiden hoitaja, liikennepäällikkö, Irmeli Ahola, jäsen, piirikokousedustaja, naispiirin piirikokousedustaja, Liisa Määttänen, rahastonhoitaja, jäsenasioiden hoitaja, naispiirin varapiirikokousedustaja, Matti Simola, sihteeri, varapiirikokousedustaja, Orlando Molina, jäsen, Eija Esko, jäsen, yhdyshenkilö Tuomiokirkkoseurakuntaan ja Anneli Temmes, jäsen.

Muut toimihenkilömme: Leena Tuominen, toiminnantarkastaja ja Erkki Pitkänen, varapiirikokousedustaja.

Yhdistyksen kokoukset: 18.1. Mariankatu 26, 21.3. Zinnkeller (kevätvuosikokous), 28.8. Kirjan saunaosasto ja 15.11. Zinnkeller (syysvuosikokous). Lisäksi olemme kokoontuneet eri kokoonpanoilla työryhminä ottaessamme kantaa Kruununhaan bussiliikenteen järjestelyihin sekä Helsingin sos. dem. piirin aktivointisuunnitelmaan.  Vähäisen kokoontumisen vastapainoksi toimimme vaalityössä, keskustelimme nettiringissä (13 osallistujaa) ja lähetimme viisi jäsenkirjettä: 11.1., 1.3., 26.6., 21.8. ja 1.11. Nettirinkiin osallistumattomille jäsenkirje postitettiin ykköspostina.

Irmeli Ahola oli ehdokkaanamme puoluekokousedustajaksi, muttei tällä kertaa tullut valituksi. Irmeli Ahola ja Sirkka Airamaa-Simola olivat talkootöissä puoluekokouksessa Marina Congress Centerissä 24. -26.5.2012.

Yrityksemme säilyttää Kruununhaan bussilinjat eivät tuottaneet tulosta huolimatta kirjelmistämme, oikaisuvaatimuksestamme HSL:n hallituksen päätöksestä ja erityisesti Seija Paunio-Grönholmin keskusteluista kaupungin ja alueemme päättäjien ja toimijoiden kanssa.

Eija Esko toimi Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvostossa ja yhteisen Kirkkovaltuuston varajäsenenä sekä HUS-kuvantaminen liikelaitoksen johtokunnan jäsenenä (Röntgen). Orlando Molina toimi Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan aikuispalvelujen muutoksenhakujaoston varajäsenenä. Seija Paunio-Grönholm toimi AMI-säätiön hallituksen varajäsenenä.

Kolme yhdistyksemme jäsentä asettui ehdolle vuoden mittaan käydyissä vaaleissa. Helsingissä ehdokkaan tulee olla tunnettu puolueväen keskuudessa päästäkseen läpi puolueäänestyksestä ja saada muuta julkisuutta tullakseen valituksi varsinaisessa äänestyksessä. Tämän säännön vahva todistus olivat HOK-Elannon vaalit 2.-15.5.2012, joissa ehdokkaamme Tanja Sippola-Alho ja Jani Vikman jäivät valitsematta.  Kunnallisvaaliehdokkaita etsittäessä Irmeli Ahola ja Jani Vikman olivat ehdokkainamme puolueäänestyksessä jääden niukasti valinnan ulkopuolelle. Piirihallitukselle oli piirikokouksen päätöksellä annettu oikeus täydentää ehdokasasettelu ja Irmeli Ahola hyväksyttiin ehdokaslistalle.  Hän sai kunnallisvaaleissa 287 ääntä uutteralla vaalityöllään. Monet yhdistyksemme jäsenet tekivät työtä presidentinvaaleissa Paavo Lipposen puolesta.