Toimintakertomus 2017

Toiminta

Toimintakertomus vuodelta 2017                        

Jäsenistö

Jäsenmäärä oli vuoden lopussa 22.  Kaikki ovat maksaneet jäsenmaksunsa. Yhdistys onkin edelleen suurin niistä puolueosastoista Helsingissä, joissa kaikki ovat hoitaneet jäsenmaksunsa. Yhdistyksellä on lisäksi yksi kannattava jäsen.

Toimihenkilöt

Matti Simola, puheenjohtaja; Anneli Temmes, varapuheenjohtaja; Irmeli Ahola, sihteeri; Liisa Määttänen, rahastonhoitaja ja jäsenasioiden hoitaja; sekä jäsenet Orlando Molina, Seija Paunio-Grönholm ja Erkki Pitkänen. Toiminnantarkastajaksi oli valittu Jorma Peitsalo, mutta hän kuoli vuoden aikana ja tehtävää hoiti vielä Eija Esko.

Edustus piirissä ja naispiirissä

Piirikokousedustajina Matti Simola ja Anneli Temmes, varalla Irmeli Ahola ja Erkki Pitkänen. Naispiirikokousedustaja: Irmeli Ahola ja varalla Tanja Sippola-Alho; naispiirin varapuheenjohtajana Irmeli Ahola, joka toimi myös Helsingin kotien puolesta ry:n puheenjohtajana.

Kaupungin luottamustehtävät

Alkuvuonna Irmeli Ahola oli kaupunginmuseon johtokunnassa  ja Seija Paunio – Grönholm veteraaniasioiden neuvottelukunnassa. Kunnallisvaalien jälkeen luottamustehtäviä ei ole ollut koska lautakuntajärjestelmä uudistettiin (paikkoja on entistä vähemmän) ja vaalitappion takia SDP:n paikat vielä niistäkin vähenivät.

 Kokoukset

Tammikuun kokouksessa alustajana oli kaupunkineuvos, entinen kansanedustaja ja entinen yhdistyksen jäsen Rakel Hiltunen aiheena ”Millä arvoilla puoluekokoukseen”. Maaliskuussa kevätvuosikokouksen jälkeen puoluesihteeri Antton Rönnholm piti poliittisen tilannekatsauksen. Huhtikuussa varavaltuutettu Elisa Gebhard kertoi kunnallisvaaleista ja niiden jälkeisistä suunnitelmista. Lokakuussa kansanedustaja Eero Heinäluoma kertoi yleisradion tilanteesta ja muista ajankohtaisista asioista. Syysvuosikokouksessa oli paikalla kaupunginhallituksen jäsen Tomi Sevander kertomassa Helsingin kaupungin uudesta johtamisjärjestelmästä. Kokoukset pidettiin ravintola Zinnkellerissä. Johtokunta on lisäksi kokoontunut kolme kertaa.

Yhteistyö

Yhdistyksellä on ollut kokousyhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Helmikuussa järjestettiin Sos.dem.lakimiesten ja Töölön sos.dem. yhdistyksen kanssa sote-keskustelu työväentalolla, alustajina Aki Linden, Aulikki Kananoja ja Pentti Arajärvi. Lokakuussa Sos.dem.lakimiesten kanssa keskusteltiin kaupungin ja piirin ajankohtaisista asioista työväentalolla, alustajana piirin puheenjohtaja Pentti Arajärvi. Lakimiesyhdistyksen jäseniä osallistui säännöllisesti Kruunuhaan yhdistyksen kokouksiin.

VAALIT

Kunnallisvaaleissa yhdistyksen ehdokkaana oli Irmeli Ahola, joka sai 74 ääntä. Vaaleissa SDP:n menestys oli Kruununhaassa ja Katajanokalla muun kantakaupungin tasoa.

Presidentinvaaleissa yhdistys järjesti Eiran, Lauttasaaren ja Töölön yhdistysten kanssa vaalitilaisuuden Robert’s  Coffeessa Kampin sähkötalossa, tilaisuudessa keskustelivat ehdokkaat Tuula Haatainen ja Pekka Haavisto (29.11.2017).

Tiedotus

Jäsenkirjeitä lähetettiin 4 kertaa. Nettiringissä olevat saivat ne sähköpostilla ja muille lähetettiin kirjepostin välityksellä. Nettiringissä oleville lähetettiin piirin tiedotteita viikoittain sekä tärkeimpiä kunnallispoliittisia viestejä. Nettisivulla on julkaistu kokouskutsut, jäsenkirjeet, kertomukset ja suunnitelmat, kokousselostuksia, valokuvia sekä joitakin yleisiä poliittisia kirjoituksia.

Talous

Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin ja tilanne on suunnilleen ennallaan.